نوشته‌ها

اخلاق پولی

تانگ (۱۹۹۲و۱۹۹۳و۱۹۹۵) و همکارانش (گیلبرت ۱۹۹۵ ؛ تانگ و همکاران، ۱۹۹۷)، آزمونهای تجربی متعددی انجام دادند که آن را «مقیاس اخلاقی پول » یا به اختصار  MES، نامیدند. به نظر تانگ نگرش نسبت به پول از دو عنصر عاطفی (خوبی و پلیدی)، یک عنصر شناختی (نحوه ی ارتباط پول با پیشرفت، احترام، آزادی) و یک عنصر رفتاری تشکیل می شود.

ادامه مطلب …

چگونه یک محتوای آموزشی خوب بنویسیم؟

هر محتوای آموزشی که برای یادگیری ارائه می شود، باید جالب توجه و رضایت بخش باشد. برای روایی داشتن، محتوای آموزشی باید متناسب، درست و تازه باشد، اما فقط موقعی محتوای آموزشی بامعنا خواهد بود که به نیازهای فراگیران توجه شود.

ادامه مطلب …

نیاز آموزشی و نیازسنجی آموزشی

مدیریت هر سازمان آموزش را به مثابه پاسخی به نیازهای دریافت شده به کار می گیرد. تجزیه و تحلیل این نیازها راهی است برای پیش بینی نیازهای آتی و تامین آن ها از دیدگاه فرایند آموزشی، تعیین نیازها فرایند مشخص کردن آنچه باید آموخته شود، است یعنی، جهت گیری کلی برنامه و آنچه برنامه به خاطر آن تدوین می گردد. از این رو هیچ برنامه ای نمی تواند طراحی و اجرا شود، مگر اینکه کمبود و نارسایی در دانش، نگرش ها، مهارت ها و عملکردهای افراد یا کارکرد کلی سازمان تشخیص داده شود و بعد برای رفع آن کمبود تلاش شود.

چرا نیازسنجی آموزشی انجام می شود؟

نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی کاربردهای زیادی دارد، از جمله می تواند در برنامه ریزی درسی، شناسایی مسائل و مشکلات افراد، ارزیابی یادگیری فراگیر، افزایش و بهبود ایمنی و ارائه بازخورد به فرد یا مداخله های آموزشی در سازمان استفاده شود. مهم ترین استفاده از نتایج نیازسنجی در زمینه توسعه برنامه های آموزشی برای اهداف سازمان است. بدون داشتن دیدگاه روشنی از نیازها، تلاش برای آموزش های سازمانی، با اتلاف منابع ارزشمند مواجه می شود.

نیاز آموزشی

آموزش افراد به ایجاد شایستگی در آنها کمک می کند، به شرطی که بر اساس نیاز واقعی آنان طراحی و اجرا شود. نیاز آموزشی فاصله میان آنچه فرد یا گروه شغلی خاصی باید بدانند و انجام دهند و آنچه در شرایط موجود می دانند و انجام می دهند، تعریف شده است. نیاز آموزشی در حقیقت، شکاف میان سطح کنونی و سطح مطلوب توانایی افراد یا سازمان در انجام وظایف شغلی و مسئولیتهای سازمانی است. به عبارت دیگر، نیاز آموزشی عبارت است از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و نگرش باید ایجاد شود تا آنها قادر باشند وظایف و مسئولیت های شغلی خود را در حد مطلوب، مقبول و منطبق با استانداردهای شغلی انجام دهند و تا حد ممکن زمینه های رشد و تعالی کارکنان را در ابعاد مختلف به وجود آورد. منابع آموزشی مثل سایر منابع سازمان محدود هستند. برای استفاده از منابع آموزشی به بهترین وجه، سازمان ها باید در زمینه نیاز سنجی آموزشی تلاش قابل ملاحظه ای به عمل آورند. گیلی و اگلند نیاز را به معنی شکاف میان مجموعه شرایط موجود و مجموعه شرایط مطلوب تعریف کرده اند و نیاز سنجی فرایند اندازه گیری علمی و دقیق این شکاف است. در این تعریف شرایط به معنی دانش، مهارتها و نگرشها که در مجموع به عملکرد فرد شکل می دهد، تلقی شده است.


این مقاله را هم می توانید مطالعه کنید: آموزش سازمانی؛ یک سرمایه گذاری بلندمدت


نیازسنجی آموزشی

با توجه به تعریف نیاز آموزشی، تعیین نیازهای آموزشی عبارت است از: تشخیص تغییرات کمی و کیفی که باید با استفاده از برنامه آموزشی و کارآموزی در نحوه انجام دادن فعالیت های فرد به وجود آید تا بهترین نتیجه از کار او حاصل شود. نیاز آموزشی را می توان کمبود دانش لازم، مهارت رفتاری و شرایطی دانست که از انجام دادن کار به شکل مطلوب و رضایت بخش ممانعت می کند. از نظر ترلاو نیاز آموزشی از سه مقوله به وجود می آید: فقر منابع، فقدان توانایی در انجام دادن کار، فقدان انگیزش، در واقع عملکرد ضعیف از این سه مقوله به وجود می آید که به فقدان شایستگی فرد منجر می شود.

فرایند آموزش باید پس از آنکه تحلیل نیازهای سازمان صورت گرفت و موضوعات مرتبط به شایستگی ثبت گردید، آغاز گردد. سازمان باید میزان شایستگی لازم برای هر کاری را که بر کیفیت محصولات و خدمات تاثیر می گذارد، تعیین و شایستگی کارکنان برای انجام آن کار را ارزیابی کند و طرح هایی را برای بر طرف کردن کاستی های احتمالی مربوط به شایستگی، تهیه نماید . تعیین نیازهای آموزشی باید بر مبنای تحلیل نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار سازمان در مقایسه با شایستگی موجود کارکنان، صورت گیرد. انجام این مرحله باید بر مبنای هدف های زیر باشد:

الف)تعیین فاصله بین شایستگی موجود و شایستگی لازم

ب) مدون کردن نیازهای آموزشی مشخص شده

ج) تعیین آموزش لازم برای کارکنانی که شایستگی موجود آنها با شایستگی لازم برای کارهایی که انجام می دهند، مطابقت ندارد.

برای اینکه مشخص شود آیا فاصله بین شایستگی موجود و شایستگی لازم می تواند از طریق آموزش کم گردد، باید فاصله موجود تحلیل شود. ارائه یک چهار چوب ساده برای فهم نیازهای آموزشی مفید است. این چهار چوب را تام بویدل تعریف کرده، و سه نوع نیاز را شناسایی و مشخص می کند. این سه نیاز عبارت اند از:

 • نیازهای سازمان که در بر گیرنده موضوعهایی مانند هدفهای سازمان، دسترسی و ارتباط با مدیران، میزان جا به جایی و خروج از خدمت کارکنان است.
 • نیازهای وابسته به عملیات شغلی و نفس کار که بر اساس تجزیه و تحلیل شغل به دست می آید.
 • اطلاعات وابسته به نیازهای آموزشی فردی، که از پیشرفت شغل افراد، از نتایج ارزشیابی عملکرد،مصاحبه با شاغل، آزمونها، بررسیها و طرحها فراهم می شود.

برای اینکه مشخص گردد یک سازمان به آموزش نیاز دارد یا خیر، مدیریت می تواند با پاسخ دادن به چهار پرسش نیاز آموزشی را بسنجد و اهداف آموزشی را معین نماید.

 • هدفهای سازمان چیست؟
 • چه وظایفی باید انجام شود تا این هدفهای تحقق یابند؟
 • هر یک از کارکنان باید چه رفتارهایی داشته باشند تا بتوانند وظایفی را که برای آنها معین شده است انجام دهند؟
 • کارکنان برای اجری رفتارهای لازم از نظر مهارت،دانش و نگرشها چه کمبودهایی دارند؟ زمانی که پاسخی برای این پرسشها پیدا شود، گستردگی و سرشت نیازهای آموزشی مشخص می شود.

باید توجه داشت که در تدوین برنامه تربیت نیروی انسانی علاوه بر مهارتها لازم برای انجام وظایف، لازم است به نظر های فراگیران توجه شود، زیرا در دوره های آموزشی اغلب افرادی شرکت می کنند که هم از لحاظ تجربی و هم از نظر میزان دانش و اطلاعات منابع ارزشمندی هستند. مشورت با آنان برای تعیین محتوای دوره آموزشی می تواند به بهبود محتوا کمک نماید و از این طریق برنامه تدوین شده با نیازهای دانشی و مهارتی و رفتاری آنان همسو گردد.

شناخت و تحلیل اثر بخش نیازهای آموزشی، پیشتاز یک نظام آموزشی موفق است. آموزش پر هزینه است و فقط باید موقعی ارائه شود که نخست پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و دوم بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل هستند. فعالیتهایی که بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهند بود.تعیین نیازهای آموزشی، در واقع تشخیص مسائل و مشکلات فرد فرد کارکنان درباره دانش و مهارت و رفتار لازم برای کار موفقیت آمیز است. تعیین نیازهای آموزشی می تواند محتوای دوره های آموزشی را بر اساس حل مشکلات کاری تنظیم کند. مشکلات عملکردی که می توانند از طریق آموزش حل شوند، اغلب زیاد هستند. مقدار زیادی از این مسائل از طریق عوامل محیط کاری همچون فقدان انگیزش، منابع ناکافی، اعمال مدیریت نامناسب و غیزه ایجاد می شوند. تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی برای تعیین محتوای آموزشی که باید ارائه شود و همچنین برای آموزش مهارتها به منظور آماده کردن مدیران ضروری است.


این مقاله را هم می توانید مطالعه کنید: پودمان آموزشی چیست؟


انواع نیازهای آموزشی

نیازهای آموزشی را از یک دیدگاه می توان به دو گروه آشکار و پنهان تقسیم نمود. نیازهای آموزشی آشکار کارکنان به آن دسته از نیازهای آموزشی گفته می شود که خود« مورد» یا «موقع» نیاز آموزشی را نشان می دهد و نیازی به بررسی و تحقیق برای تشخیص نیاز وجود ندارد، اما نیازهای آموزشی پنهان آن دسته از نیازهایی هستند که با وجود احساس شدن آنها، تعیین و تشخیص اینکه چه کسانی نیاز به آموزش داند و آن اشخاص به چه آموزشهایی نیازمند هستند، مستلزم تحقیق و بررسی است با وجود این، نیازهای آموزشی کارکنان یک سازمان، عموما به شرح زیر است:

 • نیازهای آموزشی فردی: نیازهایی که مختص فرد خاص یا گروهی خاص در شغل ویژه ای باشد.
 • نیازهای آموزشی گروهی: نیازهای افرادی که در چند شغل مشابه انجام وظیفه می کنند مانند نیاز مدیران کلیه سطوح به آشنایی با اصول مدیریت
 • نیازهای فوری و غیر فوری
 • نیازهای آموزشی که سازمان می تواند با تکیه بر منابع و امکانات خود آن را بر طرف نماید یا نیازهایی که حتما، باید با امکانات موسسات خارج از سازمان رفع شوند.

اگر چه ادبیات موضوع روشهای رسمی تر نیاز سنجی را طرح می کنند، ولی متخصصان توسعه منابع انسانی از روشهای مختلف رسمی و غیر رسمی برای شناسایی نیازهای آموزشی استفاده می کنند. داده هایی که از نیاز سنجی به دست می آید به انواع زیر تقسیم می شود.

۱-نیازهای احساس شده: آنچه افراد به عنوان نیاز بیان می کنند.

۲-نیازهای تصریح شده: آنچه افراد با رفتارهای خود، کمبودها را با صراحت نشان می دهند.

۳-نیازهای هنجاری: آن دسته نیازهایی که متخصصان آن را تعریف می کنند.

۴-نیازهای مقایسه ای : نیازهایی که از مقایسه گروهها به دست می آید.

در اغلب موارد از روش نیاز سنجی احساس شده استفاده می شود، یعنی از کارکنان پرسیده می شود، دوره های آموزشی مورد نیاز خود را بیان کنند، اما به این روش انتقادهای بسیاری وارد شده است و از طریق آن نمی توان نیازهای واقعی کارکنان را شناسایی کرد، زیرا کارکنان گاه نمی دانند هدفهای سازمان چیست. بنابراین آنچه را می خواهند و مایل اند یاد بگیرند به عنوان نیاز طرح می کنند.

دوره آموزشی ارتقای مهارت های ارتباطی و اداری مسئولین دفاتر

جایگاه و نقش مسئولین دفاتر در موفقیت سازمان ها هر روزه جلوه پررنگ تری به خود می گیرد. موفقیت یک مدیر تا حد زیادی وابسته به عملکرد، دقت و تخصص مسئول دفتر وی است. یک مسئول دفتر کارآمد به میزان بسیار بالایی می تواند در مدیریت زمان مدیر و حل و فصل برخی چالش های درون سازمانی موثر باشد.

داشتن آگاهی نسبت به استانداردها و وظایف مسئولین دفتر و همچنین تسلط بر شیوه های ارتباطی تا حد زیادی بر بهبود کارایی سازمان موثر است. از سوی دیگر با توجه به برخی چالش های ارتباطی مسئولین دفاتر، تسلط آنها بر مهارت های ارتباطی کمک موثری در ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش در طی روز خواهد نمود.  شیوه تعامل با همکاران، برخورد با مدیران و ارباب رجوع از جمله موضوعات کاری روزمره مسئولین دفاتر است که در بسیاری موارد نیاز به بهبود و توسعه دارد.

ویژگی هایی همچون نرمی در گفتار، صبر و شکیبایی، مسئولیت پذیری، تسلط بر شیوه های ارتباطی، قدرت کلام، پیگیر بودن و اعتماد به نفس بالا از جمله موضوعات قابل تمرین و یادگیری است که برای این حرفه ضروری می باشد.

نگاه غلط حاکم بر برخی از سازمان ها که منشی یا مسئول دفتر را به عنوان پاسخگوی تلفن در نظر می گیرند، نگاهی مخرب و در بلندمدت زیان آور است. مسئولین دفاتر اولین نقطه تماس اشخاص با سازمان ها هستند، شیوه برخورد، تعامل آن ها با افراد بیرون سازمان تا حد بسیار زیادی بر شکل گیری تصویری شایسته از سازمان شما بر ذهن دیگران موثر است.

هدف از برگزاری این دوره پرورش افرادی است که بتوانند به عنوان مسئول دفتر به کار و فعالیت در محیط های اداری و تجاری مشغول شوند. شرکت کنندگان در این دوره با اصول و تکنیک های روابط عمومی آشنا می شوند و در ضمن  شیوه های ارتباطی نیز آشنایی کامل پیدا می کنند.

 

  مخاطبان :

 

 • کارجویانی می خواهند شغل «مسئول دفتری یا منشی گری» را برگزینند .
 • مسئولین دفتری که می خواهند کارشان را حرفه ای تر انجام دهند.
 • مدیرانی که می خواهند همه موارد لازم را به مسئول خود یاد دهند .

 

  هدف و ضرورت دوره:

 

 • افزایش و ارتقای توانمندی های مسئولین دفاتر در تعامل با مدیران، همکاران، ارباب رجوع
 • افزایش مهارت در انجام مسئولیتهای محوله اداری
 • بهبود عملکرد کاری در زمینه مکالمات تلفنی و مذاکرات و امور جاری در سازمان

 

   محتوای دوره:

 • آشنایی با شرح وظایف اداري و سازماني مسئولين دفاتر
 • آشنایی با وسایل و ابزارهای مورد نیاز مسئول دفتر
 • آشنایی با زبان حرکات بدن و تکنیک نوین مذاکره
 • ويژگي های شخصيتي و صفات كاري يك مسئول دفتر
 • ارتباطات موثر فردي و گروهي مسئول دفتر
 • خصوصیت منشی های موفق و خوشحال
 • تکنیک های استفاده از تلفن واز عبارات مؤثر (عبارات جادويي(
 • بررسی تفاوت های ارتباط با مدیران، همکاران و مشتریان و اصول اساسی ارتباط با هر یک
 • اصول و روش های مدیریت گردش نامه های اداری، طبقه بندی و بایگانی اسناد
 • آشنایی با روانشناسی ارتباطی و کاهش فشار روانی در محیط کار

دوره آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و صنعتی

یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح بر روی آن استوار است، طراحی پروژه از منظر « حقوق » است. نوع قالبی که توافقات مربوط به انجام طرح درآن ریخته می شود، نیاز به یک طراحی دقیق دارد تا در اجرای آن برآنچه طرفین تراضی کرده اند، کوچکترین خدشه ای وارد نسازد.


محتوای دوره

کلیات – تعاریف و مفاهیم

انواع قراردادهای پیمانکاری و صنعتی

پیمان و ملحقات آن

طرفین– موضوع– مبلغ– مدت– تاخیرات– والزمات– تضامین و تعلیق، انحلال –بطلان و حل فصل اختلافات پیمان

مخاطبین دوره

شركت ها و سازمان های كارفرمايی، پيمانكاری و مشاوره ای

مديران و كارشناسان شاغل دربخش های مديريتی و مهندسی پروژه ها،

فارغ التحصیلان و دانشجویان مهندسی و مدیریت

دوره آموزشی فنون ونحوه شرکت در مناقصات

در کشور بزرگترین کارفرما (مشتری) کالا و خدمات ،بخش دولتی است و بر اساس قوانین جاری تولیدکنندگان و ارانه کنندگان خدمات باید برای فروش محصولات وخدمات خود به دستگاه های دولتی از ((قانون برگزاری مناقصات)) و آیین نامه های آن تبعیت کنند.هدف از این سمینار آموزشی ۸ساعته آشنایی با شرکت کنندگان با فنون وتکنیک های جهت حضور موفق در مناقصات کشوربراساس قانون برگزاری مناقصات.

 

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

امروزه هيچ موسسه‌اي قادر به فعاليت نخواهد بود، مگر اينكه خدمات و يا كالاهاي خود را براي مشترياني كه روزبه‌روز باهوش‌تر، دقيق‌تر و نكته‌سنج‌تر مي‌شوند، جذاب‌تر جلوه دهد. موفقيت روزافزون در هر فعاليت اقتصادي نيز ارتباط مستقيمي با ارتباط موثر موسسات و نهادهاي اقتصادي با مشتريان خود دارد. ارايه خدمت به مشتريان شايد مهمترين عنصري باشد كه رضايت آنان را به دنبال خواهد داشت و موسساتي كه به دنبال فعاليتي مستمر و پايدار هستند، ديدگاه جامعي در اين مورد داشته و مشتري‌مداري را در محورهاي اصلي فعاليت خود  لحاظ مي‌‌كنند.

دغدغه مشتري را داشتن، مهمترين عامل موفقيت در هر موسسه‌اي است. اولويت اصلي در هر شركتي بايد جلب و حفظ مشتري باشد. ناكامي در تحقق بخشيدن به اين امر، به معني سود نبردن، رشد نكردن، شغل نداشتن و سرانجام، از دست دادن كسب و كار است. در فضاي رقابتي موجود، موسساتي موفق مي‌شوند كه تشخيص دهند:

– مشتري بزرگترين سرمايه هر موسسه‌اي است.

– مشتري همه حقوق و مزاياي ما را مي‌پردازد.

–  مشتري جايي مي‌رود كه به خواسته‌هايش به بهترين وجه توجه شود.

– در هر كسب و كاري، شما بايد انتخاب اول مشتري باشيد.

دوره آموزشی اصول مبارزه با پولشویی

پولشویی ، فرایندی بزهکارانه است که در جریان  آن عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه در مسیرهای قانونی قرار می‌گیرد و به‌ظاهر تطهیر و پاک می‌شود. پولشویی فرایندی است که آثار جبران‌ناپذیری را به پیکرۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برجای می‌گذارد. آثاری که هم‌نسل کنونی وهم نسل‌های آینده را متأثر می‌سازد و تمامیت و استقلال یک نظام را به چالش می‌کشاند وگاه موجبات زوال آن را مهیا می‌کند.

در این دوره تلاش بر این بوده است تا تصویر کاملی از مفهوم ، ماهیت ، علت‌ها و پیامدهای پول‌شویی ونیز راهکارهای مقابله ، شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک و نهایت الگوهای قانونی کاربردی برای اقتصاد ایران فراهم شود.

دوره آموزشی تکنیک ها و ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در اکسل (مقدماتی)

نرم افزار اکسل امروزه در بین بسیاری از فعالان کسب و کار از مقبولیت بالایی برخوردار است و قابلیت های این نرم افزار نیز روزبه روز در حال توسعه است. در این دوره آموزشی طیف وسیعی از محاسبات و توابع مالی در نرم افزار اکسل مرور خواهد شد.


محتوای دوره

مفاهیم پایه اکسل (آدرس دهی، نامگذاری، نمودارها و …)

توابع اصلی تحلیل مالی و منطقی در اکسل

ابزارهای طبقه بندی و تلخیص داده ها

محاسبات ارزش زمانی پول

معیارهای ارزیابی اقتصادی پروژه ها

معرفی ابزارهای تحلیلی در اکسل

مخاطبین دوره

بانک ها

شرکت های تأمین سرمایه

شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های هلدینگ

شرکت های تولیدی و خدماتی

فعالان اقتصادی و دانشجویان