منوهای نصب در پنل مدیریت

  • ورود
    • سبد خرید شما خالی است.

برگزاری دوره آموزشی اعتبارات مقدماتی و تکمیلی برای 600 نفر از پرسنل بانک آینده

در روابط اقتصادی، موسسات مالی و مخصوصا بانک ها نقش مهم و حساسی به عهده دارند. پول صرف نظر از چگونگی ایجاد آن وسیله کار بانک ها و کالای مورد معامله آن ها می باشد، بانک ها قادرند با ایجاد سپرده های دیداری بوسیله تسهیلات اعطایی نه تنها پول ایجاد نمایند بلکه تا چند برابر موجودی نقد خود به قدرت خرید جامعه بیفزایند. اعطای تسهیلات یکی از مهم ترین فعالیت های بانکی به شمار می رود که از چند جنبه اساسی دارای اهمیت می باشد: اول از نظر بانک، زیرا عمده منافع بانک از محل اعطای تسهیلات تأمین می شود و دوم از نظر اجتماع، نقش بانک ها در تأمین مالی و سرمایه گذاری برای تحقق رشد اقتصادی که موجبات افزایش تولید، کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
در کنار این موارد، نقش کارکنان شعب در نظام اعتباری هر بانک غیرقابل چشم پوشی نیست و دانش، آگاهی، دقت و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان شعب متضمن سلامت اعتباری در نظام بانکداری خواهد بود. با در نظر داشتن این موارد و در راستای توانمندسازی کارکنان بانک آینده دوره آموزشی اعتبارات مقدماتی و تکمیلی از تاریخ 29/09/94 با حضور 590 نفر از پرسنل این بانک و در 15 گروه اعتبارات مقدماتی و 12 گروه اعتبارات تکمیلی توسط شرکت تابان خرد تاکنون برگزار گردیده است. این دوره مباحثی شامل انواع عقود، فرآیند تشکیل پرونده اعتباری و زیرسیستم تسهیلات، موارد مربوط به ضمانت نامه و … را در بر می گیرد.
این مجموعه دوره های آموزشی اهدافی همچون افزایش میزان آگاهی و توانمندی بانکداران نسبت به مباحث جاری تسهیلات و همچنین افزایش رضایت مشتریان و به تبع آن بهبود بهداشت اعتباری در سطح شعب بانک را دنبال می کند.

11 دسامبر 2016

0 پاسخ به "برگزاری دوره آموزشی اعتبارات مقدماتی و تکمیلی برای 600 نفر از پرسنل بانک آینده"

ارسال یک پیغام

۱۳۹۵ - کلیه حقوق متعلق به شرکت تابان خرد است